ബെംഗളൂരുവില്‍ ഇന്ന് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചവര്‍ 1447. കർണാടകയിൽ 2313.

Print Friendly, PDF & Email

കർണാടക കോവിഡ് 19 അപ്ഡെയിറ്റ്
(from 9/07/2020, 5:00 PM to 10/07/2020, 05:00 PM

കർണാടകയിൽ ഇന്ന് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചവര്‍ –2313

നിലവില്‍ ചികിത്സയില്‍ ഉള്ള രോഗികള്‍ – 19035

ആകെ രോഗം ബാധിച്ചവരുടെ എണ്ണം – 33418

ഇന്ന് മരണം – 57

ആകെ മരണസംഖ്യ – 543

നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളവര്‍ –68000

ബെംഗളൂരു നഗര ജില്ല

നഗരത്തിൽ ഇന്ന് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചവര്‍ – 1447

ബെംഗളൂരു റൂറൽ –1

നിലവിൽ ചികിത്സയിലുള്ളവർ – 11687

ആകെ രോഗ ബാധിതര്‍ (ബെംഗളൂരു അർബൻ) –15329

ആകെ രോഗ ബാധിതര്‍ (ബെംഗളൂരു റൂറൽ) –340

ഇന്ന് രോഗമുക്തി നേടിയവര്‍(ബെംഗളൂരു അർബൻ) –601

ഇന്ന് രോഗമുക്തി നേടിയവര്‍(ബെംഗളൂരു റൂറല്‍) – 0

ആകെ രോഗം ഭേദമായവർ – 3435

ഇന്നു മരിച്ചവര്‍ – 29

നഗരത്തിലെ ആകെ മരണസംഖ്യ – 206

Government Notifications:
On 09.07.2020:
 68 Fever Clinics of BENGALURU URBAN, on this day 488 people and till date 21423 people have been screened.
 568 Fever Clinics of State, on this day 10313 people and till date 1384682 people have been
screened.
 114 Fever Clinics of Private Hospital and Medical Colleges were operationalized and on this day
744 people and till date 122833 people have been screened.people have been screened.been held.

Appeal to Public: Any person who has returned from COVID-19 affected Country or has been in personal contact with such person must remain in Home Isolation for 14 days from arrival in India irrespective of having any symptoms or not. Also, should self-notify to nearest Government Hospital or free call “Aptamitra” Helpline.

Helpline numbers: 9745697456, 080 – 46848600, 080 – 66692000 & “Aptamitra” helpline: 14410

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pravasabhumi Facebook

SuperWebTricks Loading...